Privacy Policy

Bij Bibi Boutique hechten wij veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Bibi Boutique is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Bibi Boutique 

Distelhof 8
2560 Nijlen
info@bibiboutique.be 

Persoonsgegevens

Bibi Boutique verwerket persoonsgegevens doordat je van onze diensten gebruikt maakt of deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder kan je een overzicht vinden van persoonsgegevens die wij verwerken:

Tijdens surfen op onze website

 • Ip-adres 
 Bij het aanmaken van een account
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
Tijdens het plaatsen van een bestelling
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens

Bij het inschrijving voor onze nieuwbrief

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam 

 

 Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

 • Afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Om je de mogelijkheid te bieden om een account te maken;
 • Om goederen bij jou af te leveren;
 • Bibi Boutique volgt jouw gedrag op om aan de hand hiervan het aanbod van producten te verbeteren en af te stemmen op jouw voorkeuren.

 Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Bibi Boutique bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verstrekt. De gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bibi Boutique verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Bibi Boutique neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@bibiboutique.be.

Cookies

Bibi Boutique gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Je kan hen contacteren via +32 (0)2 274 48 00 of commission@privacycommission.be.